Aktuálne 2021-11-27T14:47:47+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky 

aktualitzované informácie k účasti na sv. omši  sú TU

od 25.11.2021
kostol otvorený pondelok-sobota 14:00-17:30, v nedeľu od 10:30 do 17:00

kancelária a duchovná služba 8:00-18:00 telefonicky 0907  552 095
úmysly sv. omší sú slúžené bez prítomnosti veriacich v stanovený deň,
ak chcete preloženie na iný termín, oznámte to vopred telefonicky
bulletin na december je pri vstupe do kostola

nedeľa 9:15 sv. omša online TU 

dišpenz od nedeľnej sv. omše
platí pre tých, ktorým súčasné obmedzenia nedovoľujú sa zúčastniť 

slovo pre všetkých 
Súčasná veľmi zlá situácia a s ňou súvisiace obmedzenia žiadajú si od každého silnú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Keď nemôžeme voľne ísť do kostola kvôli určitým obmedzeniam a limitom, vôbec to neznamená, žeby bol niekto daný bokom alebo vylúčený. Boh je pre každého so svojou láskou, starostlivosťou a milosrdenstvom. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme v osobnom spojení s Bohom. Zlé časy sa raz pominú a budeme môcť bez akýchkoľvek rozdielov všetci byť spolu zjednotení v oslave dobrotivého Pána Boha.

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.