Aktuálne 2021-02-26T08:39:50+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť – kto a kedy: ohlášky 

informácie k bohoslužbám v období koronavírusu

verejné slávenia sv. omší nie sú do odvolania
viac pozri (klikni) vyššie na informácie
kostol otvorený denne od 14:00 do 18:00

bulletin na marec s najnovšími informáciami je pri východe z kostola

Sčítanie obyvateľov – príležitosť vydať svedectvo o Kristovi
Ježiš povedal: Kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred Otcom, ktorý je na nebesiach (Mt 10, 33)“. Nehanbime sa za svedectvo o našom Pánovi a pri sčítaní obyvateľov sa odvážne prihlásme k Ježišovi Kristovi a k spoločenstvu, ktoré s Ním tvoríme v Rímskokatolíckej cirkvi. 

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.