Aktuálne 2021-01-24T09:32:14+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť – kto a kedy: ohlášky 

informácie k bohoslužbám v období koronavírusu

verejné slávenie sv. omší od 1. januára nie je
viac pozri (klikni) vyššie na informácie
kostol otvorený denne od 14:00 do 18:00

bulletin na január a svätená voda (trojkráľová – od 6.01.) vzadu v kostole

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.