Aktuálne 2021-05-08T10:46:20+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť ohlášky 

aktualitzované informácie k účasti na sv. omši  sú TU

13. mája – slávnosť Nanebovstúpenia Pána
sv. omše: 6:15 (seniori), 7:00, 8:00, 15:00 (seniori), 16:00, 18:00 a 19:30
zbierka na konci sv. omše do pokladničiek je na podporu katolíckych médií.

máj – loretánske litánie
v sobotu o 7:00, ostatné dni o 16:00

modlitba ruženca za ukončenie pandémie
Svätý Otec František vyzýva k modlitbe ruženca v máji za ukončenie pandémie. Vždy v inej mariánskej svätyni vo svete o 18:00 nášho času bude modlitba ruženca na úmysel za osobitnú skupinu ľudí. Úmysly sú na nástenke v kostole a tiež si ich môžete pozrieť v kalendári na našej web-stránke.

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.