Aktuálne 2022-06-25T08:27:54+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky 

informácie o podávaní Svätého Prijímania sú TU

streda 29. júna sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov
máme sa zúčastniť sv. omše; v našom kostole sú: 7:00, 8:00, 16:00, 18:00 a 19:30
v tento deň je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

Personálne zmeny k 1. júlu 2022
odchádza dp. kaplán Martin Tuleja, je preložený za kaplána do Sobraniec
prichádza dp. Slavomír Engel po ukončenom štúdiu kánonického práva v Ríme

Foto z birmovky – birmovancom na email bol odoslaný link. Kto by ho nedostal, nech nám napíše na ke.terasa@gmail.com

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.