Aktuálne 2022-01-14T15:47:00+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky 

aktualitzované informácie k účasti na sv. omši  sú TU

Sväté omše 
spôsob konania: nízkorizikové;
veriaci má mať pri sebe doklad o očkovaní alebo prekonaní COVID; všetci slúžiaci kňazi sú zaočkovaní 

Individuálna pastorácia 
dohodnúť vopred telefonicky 0907 552 095 alebo priamo v kancelárii (pondelok-piatok 16:00-17:30)

nedeľa 9:15 sv. omša online TU 

dišpenz od nedeľnej sv. omše
platí pre tých, ktorým súčasné obmedzenia nedovoľujú sa zúčastniť 

slovo pre všetkých 
Súčasná pandemická situácia a s ňou súvisiace obmedzenia žiadajú od každého silnú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Keď nemôžeme voľne ísť do kostola kvôli určitým obmedzeniam a limitom, vôbec to neznamená, žeby bol niekto daný bokom alebo vylúčený. Boh je pre každého so svojou láskou, starostlivosťou a milosrdenstvom. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme v osobnom spojení s Bohom. Zlé časy sa raz pominú a budeme môcť bez akýchkoľvek rozdielov všetci byť spolu zjednotení v oslave dobrotivého Pána Boha. Ťažkosti sa lepšie darí zvládať, keď držíme spolu a keď si vzájomne pomáhame.

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.