Aktuálne 2019-10-24T19:41:20+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť – kto a kedy (ohlášky) nájdete TU

1. november: sviatok Všetkých svätých
máme sa zúčastniť sv. omše. V našom kostole (ako v nedeľu): 7:00, 8:00, 9:15, 10:30, 16:00 a 18:00.

2. november: spomienka na zosnulých veriacich
sv. omše: 7:00, 8:00, 16:00 a 18:00.

3. november: Requiem
o 16:00 sv. omša s modlitbou za zosnulých, pri ktorej zaznie Requiem od W. A. Mozarta v podaní katedrálneho zboru sv. Cecílie a orchestra.

Pobožnosti na cintorínoch
Verejný cintorín – 2.11. o 15:00
Rozália 1.11. o 15:15 so sv. omšou
Krematórium 1.11 o 14:00 

Upozornenie
www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.

Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne; farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.