Aktuálne 2022-08-09T10:09:33+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky 

spôsob podávania Svätého Prijímania – TU

15. august: sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
máme sa zúčastniť sv. omše, sú: 7:00, 8:00, 16:00, 18:00 a 19:30.

16. august: pohreb J.Em. Jozefa kardinála Tomku
v Košickej katedrále o 11:00.
Rakva so zosnulým kardinálom bude v katedrále
v nedeľu 14.08. 16:00-21:00; v pondelok 15.08. 9:00-12:00.

Pamiatka na prvé sv. prijímanie + foto
môžete si vyzdvihnúť v sakristii 16:00-17:30
alebo po každej sv. omši

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.