Aktuálne 2021-05-30T14:16:28+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky 

aktualitzované informácie k účasti na sv. omši  sú TU

Pozvanie k sviatosti zmierenia – k svätej spovedi
AK ste v tomto roku ešte neboli na sv. spovedi, pozývam k vyznaniu hriechov a oživeniu vzťahu s  Bohom práve v mesiaci júni, ktorý je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré je veľmi milosrdné. Príležitosť je každý deň 30 minút pred sv. omšou (okrem nedele).

3.06. – sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
sv. omše 7:00, 8:00, 16:00,18:00 a 19:30; pre seniorov o 6:15 a 15:00

bulletin na mesiac jún
je k dispozícii vzadu pri východe z kostola

www.terasafarnost.sk – je oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť. 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.