Aktuálne 2024-06-30T17:56:17+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky

Príprava na prvé Sv. Prijímanie a na birmovku
začne v kostole o 18:00 – na prvé Sv. Prijímanie v piatok 27.09.2024
a na birmovku vo štvrtok 26.09.2024 (druhý ročník strednej školy a starší).
Nie je potrebné sa vopred nahlásiť, stačí prísť priamo na stretnutie.

5. júla: sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
sv. omše: 7:00, 8:00, 16:00 a 18:00 – účasť na sv. omši je dobrovoľná

Národný pochod za život . 22. septembra 2024 v Košiciach
organizátori hľadajú dobrovoľníkov na týchto úsekoch: hliadky na trase pochodu, hliadky na prístupových cestách k Hlavnej ulici, hliadky na parkoviskách a smerovačov dopravy. Ideálne ak sú to muži od 18 rokov, sú trpezliví a majú radosť zo služby. V prípade záujmu sa nahláste v sakristii – meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa. Alebo sa môžete zaregistrovať cez formulár na web stránke: pochodzazivot.sk 

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.

www.terasafarnost.sk – je jediná oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť.