Aktuálne 2024-04-02T10:03:47+00:00

Manželstvo chcú uzavrieť  ohlášky

21. apríla – nedeľa Dobrého pastiera
chceme podporiť duchovné povolania modlitbou  finančnou zbierkou po sv. omši

sobota 27. apríla – sviatosť birmovania
o 16:00 pozývame všetkých veriacich na naše farské Turíce

Prvé sv. prijímania 
o 12:00 v nedele: 28. apríla, 5, a 12. mája

Pozvanie k službe 
Chceli by sem vás týmto osloviť a poprosiť, aby ste sa zapojili do sv. omši ako lektor, ktorý číta, alebo ako žalmista, ktorý spieva. Nebojte sa, dokážete to. Príďte do sakristie, čakáme vás.

Upratujeme kostol každú sobotu 7:30  – akákoľvek pomoc sa cení.

www.terasafarnost.sk – je jediná oficiálna web stránka farnosti.
Farnosť sv. Gorazda a spol. v Košiciach nie je používateľom facebooku.
Informácie o farnosti publikované na facebooku nie sú oficiálne;
farnosť nepreberá za nich zodpovednosť.