Ohlášky 2024-05-16T15:08:34+00:00

Ohlášky

Manželstvo chcú uzavrieť
– v našej farnosti:

Martin Jankura a Mgr. Martina Muranská, 18.05.2024 o 15:00
Lukáš Franko a Veronika Krigovská, 24.05.2024 o 15:00
Mgr. Michal Sedláček a Barbora Vaňová, 25.05.2024 o 14:30
Ing. Kristián Kájel a Mgr. Erika Tutková, 25.05.2024 o 16:00
Ivan Benčok a Laura Kurtiová, 25.05.2024 o 16:45
Bc. Ľuboš Seman a Lucia Mateszová, 31.05.2024 o 14:45

– mimo farnosť:

Peter Hegeduš a RNDr. Daniela Grejtáková, máj 2024

Kto vie o nejakej prekážke pre platné manželstvo, nech to oznámi v kancelárii farského úradu.