Vráťme sa k Eucharistii

V ťažkej fáze pandémie koronavírusu nebolo možné niekoľko mesiacov sa zúčastniť bohoslužieb. Boli sme odkázaní na ich sledovanie v televízii alebo cez internet.

V súčasnosti sa čoraz viac sociálnych aspektov nášho života blíži k normálu. Malo by tomu tak byť aj so spoločným uctievaním Pána Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale aby mal večný život (Jn 3, 16).

U niektorých môže naďalej pretrvávať obava a úzkosť o svoje zdravie. Ale uvážme, kde sme už všade boli počas posledných týždňov. Ak niekto šiel na obed, na večeru, na stretnutie s priateľmi, do nákupných centier, na podujatie, nemá skutočný strach. Je čestné sa pravdivo pozrieť na svoje správanie, zvážiť okolnosti a rozhodnúť sa v súlade s vlastným svedomím. Nehľadať lacné ospravedlnenia, ale čo najskôr sa vrátiť k Eucharistii, a to s očisteným srdcom, obnoveným úžasom a rastúcou túžbou po stretnutí s Pánom, zotrvať s Ním, prijať Ho. Fyzický kontakt s Pánom je životne dôležitý, nevyhnutný a nenahraditeľný. Je to urgentné a nevyhnutné. Žiadny mediálny prenos svätej omše nie je porovnateľný s osobnou účasťou (kardinál Róbert Sarah).

Naživo vysielaná bohoslužba nenahrádza skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii, sviatostnú realitu ostatných sviatostí a spoločné uctievanie Pána Boha. Na internete nie sú žiadne sviatosti. Náboženské skúsenosti sú nedostatočné bez interakcie s inými veriacimi. Anonymita online priestoru nepridáva na hodnovernosti. My sme však povolaní k osobnému svedectvu o vzkriesenom Ježišovi (Sk 1, 8), ktorý k nám neprišiel virtuálne.

Tiež potrebujeme vziať v úvahu, že sme stvorení tak, aby sme videli a počuli, dotýkali sa a cítili našu cestu fyzickým svetom. Boli sme stvorení, aby sme boli blízki Bohu i sebe navzájom. Zostať bez spoločenstva veriacich v osobnej izolácii by znamenalo kapitulovať a obrať sa o aktívnu vieru. Prepadnúť ľahostajnosti by bolo ešte viac smrteľné pre duchovný život. Preto je obnova viery a vzťahu s Kristom namieste, aby sme zo súčasnej krízy nevyšli horší, ale lepší.

Eucharistia spolu s evanjeliom a s ďalšími sviatosťami nám pripomína, že Boh s nami komunikuje zmyslovými spôsobmi. Aj preto zostávajú našou prioritou. Sú to naše zdroje, z ktorých môžeme čerpať silu žiť napriek stratám, ktoré sa nás dotkli.

Povzbudením a vzorom pre nás zostávajú prví Ježišovi učeníci, ktorí v čase nepriazne a prenasledovania sa vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách (Sk 2, 42).

Pandémia koronavírusu napriek pozitívnym trendom a rozšírenému očkovaniu ešte nekončí. Zostaňme opatrní. Chráňme zdravie svoje i druhých, spolu vytvárajme bezpečné prostredie kostola. Zároveň sa usilujme, aby dobrotivý Pán Boh počul naše obnovené a vzrastajúce chvály a vďaky, odprosenia a prosby o požehnanie.

 

ARCHÍV
2021-06-30T16:04:45+00:00 2021/07|
Načítať predošlý článok