Dante Alighieri

V tomto roku si pripomíname 700-té výročie úmrtia básnika Dante Alighieriho (1265-1321). Jeho neprekonateľné dielo Božská komédia patrí k najvyšším prejavom ľudského ducha, k pilierom svetovej literatúry. Ako kresťanský básnik čerpal silnú inšpiráciu zo Svätého Písma a z katolíckej viery. Taliani ho považujú za otca svojho jazyka, Európsky parlament mu priznáva oslovenie Sommo Poeta a pápež František ho vníma ako proroka nádejesvedka ľudskej túžby po Bohu (Candor lucis aeternae).

V Božskej komédii – rozdelenej na tri časti: Peklo, OčistecRaj – básnik vystupuje v postave hĺbavého pútnika, ktorý v živote poblúdil a ocitol sa v temnom lese. Tu začína jeho cesta záhrobím. Jeho prvým sprievodcom je rímsky básnik Vergílius, ktorý ho povzbudzuje, aby nepodľahol strachu a únave. Spoločne prechádzajú cez PekloRíšu zatratencov, ktorá vyzerá ako lievik s deviatimi zužujúcimi sa kruhmi. V nich trpia duše hriešnikov podľa toho, aký hriech spáchali. Sú bez šance, navždy zostávajú v stave utrpenia. Na samom dne Pekla sa v nehybnom zamrznutí nachádza odporný, škaredý Lucifer.

Druhá časť Božskej komédie má názov Očistec. Je vykreslený ako ostrov, na ktorom je kužeľovitá hora so siedmimi stupňami. Pripomínajú sedem hlavných hriechov. Pri vstupe anjel Dantemu vyryje na čelo sedem „P“, čo je iniciála latinského slova peccatum – hriech. Na konci každého okružia Očistcovej hory anjel zotrie jedno P na znak očistenia sa od ťažkého hriechu. Keď sa Dante očistil, rozlúčil sa s Vergiliom a úlohu sprievodcu ďalším putovaním prevzala krásna Beatrice.

Dante a Beatrice vstúpili do nebeského Raja a prechádzajú cez deväť sfér, kde stretávajú duše blažených a svätcov. Atmosféru Raja dotvára svetlo a radostný spev na oslavu Boha. Na posledný úsek Raja Dante dostane nového sprievodcu – svätého Bernarda z Clairvoux. Ten prosí Pannu Máriu, aby Dante dostal milosť uzrieť Boha. Danteho putovanie sa končí stretnutím s tajomstvom Najsvätejšej Trojice, v ktorom celoživotná túžba dosahuje svoje naplnenie: Láska, čo slnko pohýna i hviezdy.

Danteho cesta záhrobím je spojená s riešením veľmi vážnej otázky, ktorou je spása ľudskej duše. Robí všetko pre to, aby bol spasený. Svoje uvažovanie o spáse si nenecháva iba pre seba. Jeho Božská komédia dokáže vtiahnuť čitateľa do deja, urobiť z neho spolupútnika, podporiť záujem o hľadanie zmyslu života a vyvolať onú danteovskú túžbu po Bohu. Jej naplnenie je spojené s vlastnou zmenou a obrátením vo vedomí, že k tomu okrem svojej ochoty, potrebujeme predovšetkým Božie milosrdenstvo a tiež dobrých sprievodcov.

Dante Alighieri prináša silné povzbudenie – usilovať sa o svoju spásu. Jeho Božská komédia je istým potenciálom, ktorý nás môže posunúť ďalej. Odporúčam započúvať sa do monumentálnej relácie Božská komédia aj s komentárom, je vynikajúca. Nachádza sa v archíve Rádia Devín. Má 120 častí. Oplatí sa jej venovať pozornosť.

 

ARCHÍV
2021-05-26T19:30:04+00:00 2021/06|
Načítať predošlý článok