Šťastná vina

Nie je to prvýkrát, čo pandémia zavrela kostoly ešte aj na Veľkú noc. Stalo sa tak už pred rokom a tiež v dávnej minulosti, keď na rôznych miestach vo svete bola epidémia kiahní, záškrtu, cholery, chrípky. Kvôli ochrane zdravia obyvateľov a zamedzeniu strát na životoch sú vydávané zákazy a obmedzenia výkonu ľudských práv. Niektoré opatrenia však vyvolávajú nie príliš kladné postoje. Možno aj vám je smutno, keď sa stretnete s neohľaduplnosťou, s nepochopením, s ľahostajnosťou, s nadávkami a hádkami.

K tomu sa pridávajú mnohé nevysvetlené otázky a nariadenia bez rozumného zdôvodnenia. Nie je to drastické, že na krste môže byť len šesť osôb? Prečo nemôže byť osem: rodičia, krstní rodičia a starí rodičia z obidvoch strán? Aj tak budú doma spolu! Prečo v inej krajine, rovnako postihnutej ako naša, je dovolená na pohrebe účasť do tridsať osôb a u nás nie? Prečo v obchode môže byť aj päťdesiat ľudí neobmedzený čas a v oveľa väčšom priestore kostola nemôžeme byť na bohoslužbe? Tých otázok je oveľa viac. K tomu sa začína pridávať obava z post-pandemického syndrómu a z následkov na telesnom zdraví a na kresťanskom spôsobe života viery.

Do tejto atmosféry nám Veľká noc prináša príbeh prekonania temnoty a zúfalstva, a tiež posolstvo nového života a nádeje. Učí nás, že ťažké, ba až tragické situácie môžu viesť k pozitívam, ktoré by inak nevznikli. Spomeňme si na úvodný spev Bielej soboty s názvom Exultet. Spieva sa v ňom o šťastnom previnení – felix culpa: Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.

Naozaj v živote jestvujú dobré veci, ktoré by nevznikli bez ťažkých okolností. Myšlienka felix culpa môže pomôcť zorientovať sa aj v nejasnostiach a obavách tejto pandémie. Ako hovorí jedna matka: Nejestvoval spôsob, ako by som dostala svoje deti do kostola. Počas lockdownu však kostol prišiel online k nám domov, a poviem vám, že s veľmi prekvapivým dobrodružstvom. Aj to je tá pandemická felix culpa, ktorá dala podnet k vzniku mnohých dobrých iniciatív a spôsobila veľa pozitívnych zmien v každodennom živote.

Naozaj, šťastná vina – Adamova, moja i vaša, – lebo práve preto prišiel k nám taký vznešený Vykupiteľ, Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych! On spája človeka s Bohom, vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, pomáha prejsť ťažkými chvíľami. Pozýva nás, aby sme verili v transformujúcu silu lásky a pokúsili sa ju žiť.

Ježišovo víťazstvo nad hriechom a zlom oslavujeme na Veľkonočnú nedeľu. Rodinné stolovanie začneme zapálením sviece, prečítaním dvadsiatej kapitoly Evanjelia podľa Jána, modlitbou Verím v Boha, požehnaním jedla a vďakyvzdaním za dar vykúpenia. A nezabudnime zamávať susedovi a zavolať našim drahým, zvlášť tým, ktorí sú doma sami. Kresťan je predsa apoštolom nádeje, odpustenia a radosti.

 

ARCHÍV
2021-04-06T07:53:42+00:00 2021/04|
Načítať predošlý článok