Radujte sa v Pánovi

Boh daroval smiech človekovi ako jedinej bytosti na zemi. Usmieva sa zviera? Určite nie! V živote môžeme veľmi veľa, i keď nie všetko, prekonať úsmevom (Karl Zuchardt, Umri blázon).

Radosť a úsmev sú prvým darom, ktorý svetu má dať kresťanstvo. Radosť spolu s vierou a láskou patria k trom základným atribútom šťastného srdca. Preto apoštol Pavol pripomína: Vždy sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Fil 4, 4). Viete o tom, že tieto slová Pavol písal z Rímskeho väzenia?!

Phil Bosmans napísal knihu Nezabúdaj na radosť. Žiadnemu spisovateľovi nenapadlo napísať knihu s titulom Nezabúdaj na starosti. Starosti sa totiž postarajú samy o to, aby sa na nich nezabúdalo. Ešte aj v noci o tretej zobudia človeka. S nimi chodíme spať, s nimi vstávame. Ale s radosťou?

Ráno sa pozeráme do zrkadla, či je náš účes v poriadku. To je správne. Ale mali by sme tiež skontrolovať aj úsmev na tvári. Dobre vieme, ako je niekedy ťažké mať úsmev. Tiež vieme, že naša tvár nepatrí iba nám. Nemôžeme ju sami priamo vidieť. Po celý deň sa na ňu dívajú iní ľudia. Pousmiať sa, znamená, že na niekoho pozrieme očami Krista. Úsmev zjednocuje, zbližuje (kard. Suenens).

Duchovný spisovateľ Louis Evely napísal: Evanjelium je radostnou zvesťou, ale my máme niekedy taký pohrebný výzor. Kristus si nás vyvolil za zvestovateľov radosti. Čo sme s ňou urobili? Väčšina z nás je skôr ochotná s Kristom trpieť, než sa s Ním radovať. Ako keby sme boli na výške len v nešťastí. Ako keby sme boli doma len na pohreboch. Pred akým obrazom Boha sa modlíte? Pred obrazom vzkrieseného Krista? Všetci máme doma kríž. Vlastne pre nás Kristus znamená kríž. Lenže ak poznáte len kríž, tak ste neprežili Veľkú noc. Vaše náboženstvo je potom o smútku, o utrpení, a nie o Kristovom vzkriesení a radosti.

Čo teda spôsobuje radosť? Uvedomenie si, že žijem, že milujem, že Boh ma miluje, že vzkriesený Ježiš je prítomný v mojom živote, že je so mnou (Jn 20, 20; Mt 28, 20), že Duch Svätý je hosťom mojej duše, a tiež že máme veľkú odmenu v nebi (Mt 5, 12).

Radosť z blízkosti Boha a z Jeho spásy najviac prežívala Panna Mária. V Evanjeliu podľa Lukáša je zachytená nádherná pieseň, ktorú vypovedala, keď s Ježišom pod svojim srdcom bola na návšteve u príbuznej Alžbety: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (Lk 1, 46-47). To nám pomáha pochopiť, že kresťanstvo nie je náboženstvo, ktoré treba vydržať, ale vzťah, z ktorého sa treba tešiť. Vzťah s Ježišom, ktorý chce, aby Jeho radosť bola v nás a naša radosť bola úplná (por. Jn 15, 11). Nezabúdajme na radosť ani na úsmev.

Dokážme sa potešiť z každého daru, radovať sa s radujúcimi (Rim 12, 15), tešiť sa v Pánovi, jasať v Bohu (por. Hab 3, 19), lebo je k nám láskavý a milosrdný.

ARCHÍV
2024-05-01T16:27:07+00:00 2024/05|
Načítať predošlý článok