Dbať o svoje zdravie

Pred rokom sa pôstne obdobie kresťanov po prvýkrát spojilo s lockdownom (prísnymi obmedzeniami) pre všetkých, bez ohľadu na náboženské vyznanie. Bolo to najpôstnejšie pôstne obdobie, aké sme dovtedy zažili. V predchádzajúcich rokoch sme si mohli vybrať, čo si odriekneme. Ale minulý rok sme boli donútení zrieknuť sa sociálnych kontaktov, návštev, reštaurácií, hotelov, lietadiel, zahraničia. A nemali sme inú možnosť. Bol to skutočný pôst.

Tohto roku sa nachádzame v ďalšej vlne pandemického pôstu a zatiaľ to nevyzerá, že je to poslednýkrát. Už sme sa prispôsobili obmedzeniam, zvykli si na odstup, rúška a dezinfekciu. Začalo sa očkovanie a pokračuje nádej, že príde deň vzácnej slobody. Dovtedy však pôst a lockdown budú akosi jestvovať vedľa seba.

Pôstne obdobie pripomína ako Ježiš v modlitbe a v odriekaní strávil na púšti štyridsať dní – po taliansky: quaranta giorni. S tým súvisí ďalšie talianske slovo: quarantena – karanténa.

Zdá sa, že Pôst a karanténa majú čosi etymologicky spoločné. V polovici 14. storočia zasiahla Európu obrovská pandémia s názvom Čierna smrť. Bola to infekčná choroba, v dôsledku ktorej zomrela asi polovica populácie. Prímorské mestá vydali opatrenie, podľa ktorého prichádzajúca loď musela byť štyridsať dní izolovaná na mori, kým miestni obyvatelia nenadobudli istotu, že na lodi nie sú prípady choroby. Len tak loď mohla zakotviť v prístave (M. Aquilina).

Pôst a karanténa preverujú a zlepšujú zdravotný stav. Karanténa – naše fyzické zdravie; pôst – naše duchovné zdravie.

Kresťanská tradícia definuje duchovné zdravie ako uprednostnenie Boha pred čímkoľvek ostatným. Nie preto, žeby veci tohto sveta boli zlé. V skutočnosti sú veľmi dobré, veď ich stvoril Boh a dal nám ich, aby nám slúžili a potešovali nás. Avšak stávajú sa problémom, keď ich začneme uprednostňovať pred ich Tvorcom, keď si z nich robíme priority života. Práve v tomto bode nás pôstne obdobie skúma. Testuje náš vzťah k Bohu, nakoľko Ho milujeme viac ako všetko iné. Dve malé otázky: Počas pandémie sa viac modlím alebo viacej pijem? Viac Bohu ďakujem alebo viac nadávam?

Modlitba, pôst a almužna – tri osvedčené postupy, ako sa zlepšiť. Jestvuje mnoho spôsobov ako sa modliť, v čom obmedziť spotrebu, komu pomôcť. Pritom nemali by sme zabudnúť, prečo to robíme: aby sa náš život viac podobal Ježišovmu životu.

Mnohí dnes zažívajú bolestivú osamelosť a izoláciu. Obzvlášť je to akútne u starších, ktorí žijú ďaleko od rodiny alebo nemajú rodinu, alebo prišli o svojich blízkych. Komunikujme s nimi, ako sa len dá – cez mobil, videohovor, klasický list alebo aj stretnutím v exteriéri s dostatočným odstupom. Aj takáto forma komunikácie láme monotónnosť dňa osamelého človeka a prispieva k jeho zdraviu.

Obdobie, ktoré prežívame, je osobitnou príležitosťou k tomu, aby sme si ešte viac chránili a posilňovali svoje duchovné i telesné zdravie a tiež vytvárali zdravé vzťahy s Bohom a s ľuďmi.

ARCHÍV
2021-02-27T18:51:30+00:00 2021/03|
Načítať predošlý článok