Úvod 2019-09-30T19:44:09+00:00

Vitajte vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach

sväté omše
                 nedeľa: 7:00, 8:00, 9:15, 10:30, 16:00, 18:00
                 pondelok – piatok: 7:00, 16:00, 18:00;   sobota: 7:00 a 18:00
        kostol sa otvára každý deň ráno o 6:15 a popoludní o 15:30; v sobotu o 17:15

sviatosť zmierenia pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele
duchovná služba chorým – požiadajte v sakristii; v nebezpečenstve 0918 913 111

kancelária pondelok – piatok 16:00-17:30 (nachádza sa v sakristii kostola)

telefón v čase 16:00-17:30 (055) 64 30 628     mobil 0907 552 095

email farnostsvgorazd@gmail.com                IČO 17146925

číslo účtu SK20 0200 0000 0006 4034 7512          DIČ 2022975922

Náš kostol – to je miesto so skutočnou Láskou.