Úvod 2022-11-13T20:51:54+00:00

Vitajte vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach

sväté omše 
          nedeľa 7:00, 8:00, 9:15, 10:30, 16:00, 18:00
          pondelok – piatok 7:00, 16:00, 18:00;  sobota 7:00, 18:00

sviatosť zmierenia pol hodiny pred sv. omšou (okrem nedele)
duchovná služba chorým – požiadajte v sakristii; urgentný prípad: 0918 913 111

kancelária pondelok – piatok 16:00-17:30 (nachádza sa v sakristii kostola)

telefón v čase 16:00-17:30 (055) 64 30 628     mobil 0907 552 095

email ke.terasa@abuke.sk                IČO 17146925

číslo účtu SK20 0200 0000 0006 4034 7512          DIČ 2022975922

Kostol sv. Gorazda a spoločníkov je miestom Božej prítomnosti.
Tu môžete nájsť svoj duchovný domov, stretnúť sa s Bohom, prijať Božiu milosť a lásku,
nájsť odpustenie, vybudovať dobré priateľstvá, postúpiť v kresťanskej zrelosti.
Každý je vítaný.