prvé prijímanie 2020-09-11T20:15:39+00:00

Prvé prijímanie

prvé prijímanie

Katechézy pred prvým sv. prijímaním – začíname v piatok 25. septembra o 18:00 v kostole
I. skupina v utorok o 16:15 na cirkevnej základnej škole
II. skupina vo štvrtok o 16:45 – katechetická miestnosť vstup z kostola
III. skupina v piatok o 17:15; IV. skupina v piatok o 18:45 – katechetická miestnosť vstup z kostola
V. skupina v nedeľu o 8:30; VI. skupina v nedeľu o 10:15 – katechetická miestnosť vstup z kostola
Rozvrh – dátumy a témy nájdete TU

Katechéza
Príprava ku sviatostiam nie je záležitosťou školy, ale farnosti. Preto aj príprava na prvú sv. spoveď a na prvé sv. prijímanie prebieha formou farskej katechézy, ktorá je rodinne zameraným programom. Jej cieľom nie je iba príprava dieťaťa na prvé sv. prijímanie, ale na sviatostný život, ktorý má žiť aj po slávnosti prvého sv. prijímania. Katechetická príprava pozostáva zo stretnutí, na ktorých je dieťa prítomné spolu aspoň s jedným zo svojich rodičov. Stretnutia sa usilujú poskytnúť náboženské vedomosti a duchovnú formáciu. Počet stretnutí: asi dvadsať.

Zaangažovanie rodiča 
Zapojením rodičov do katechézy sa vytvára príležitosť pre celú rodinu k prehĺbeniu a oživeniu vzťahu s Bohom a so spoločenstvom veriacich. Príprava na prvé sv. prijímanie otvára možnosť k spoločnej modlitbe v rodine, k rodinnej účasti na nedeľnej sv. omši a k aktualizovaniu osobného poznania právd viery. Chce pomôcť rodičom odovzdávať kresťanskú vieru a povzbudiť k osobnému svedectvu o Ježišovi Kristovi, ku ktorému dieťa privádzame. 

Nedeľná sv. omšaSpomni, aby si sviatočný deň svätil
Nedeľa a sviatočný deň sú privilegovaným časom, kedy sa schádzame na slávení Eucharistie. Dieťa môže byť na sv. omši v ktoromkoľvek kostole, ale si vždy zapamätá aspoň jednu myšlienku či vetu z kázne, ktorú si doma zapíše do slovníčka. V tom mu pomôže jeden z rodičov a na záver úlohy sa mu podpíše.

Niektoré materiály k príprave:
otázky a odpovede k prvému sv. prijímaniu       priebeh spovede a spytovanie svedomia