Príbeh úsilia o spásu 2023-03-31T21:20:15+00:00

Uprostred mojich dní

Bez svetla a bez nádeje

Kruté strestanie

Zložľaby

Ľadové srdce

Túžbou spätí

Byť lepším

Vystúpiť k hviezdam

V nebi som bol

Svetlom odetí

Tvár najviac podobná

Láska, čo pohýna