Pôstne obdobie 2020-03-08T08:36:11+00:00

Pôstne obdobie

post

Pobožnosť krížovej cesty  piatok o 15:30  a  nedeľa o 15:30

Pôstne kázne 2020 v nedeľu o 16:00 v rámci sv. omše
s biblistom doc. Robertom Lapkom

01.03.: Prvá pôstna nedeľa – Kajúca modlitba – Jonáš
08.03.: Druhá pôstna nedeľa – Modlitba po návrate z cudziny – Ž 126
15.03.: Tretia pôstna nedeľa – Prvá modlitba – Ž 95
22.03.: Štvrtá pôstna nedeľa – Spontánna modlitba – Tobiáš
29.03.: Piata pôstna nedeľa – Modlitba na kríži – Ž 22

Pôstne zamyslenia počas pracovných dní pri sv. omši o 7:00 a 16:00

týždeň od Popolcovej stredy: Slovo v srdci – Mons. Juraj Kamas
týždeň po II. pôstnej nedeli: Bojazlivý hrdina – dp. František Barna 
týždeň po III. pôstnej nedeli: Bezstarostný pôst – dp. Pavol Kožuško
týždeň po IV. pôstnej nedeli: Buď, kde si – dp. Marián Jaklovský
týždeň po V. pôstnej nedeli: Správny kľúč – dp. Martin Tuleja
týždeň po Kvetnej nedeli: Správny kľúč – dp. Martin Tuleja

Dni pokánia

Na Popolcovú stredu a Veľký piatok je pôst a zdržanie sa mäsitých pokrmov.
Každý piatok v roku je dňom pokánia, ktoré robíme jedným zo spôsobov:
1/ zdržovanie sa mäsitého pokrmu
2/ skutok nábožnosti: sv. omša, krížová cesta alebo ruženec
3/ čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
4/ sebazápor, napríklad zrieknutie sa alkoholu, fajčenia, televízie a podobne
5/ skutok lásky: návšteva chorého s prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená  s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám.