Krst 2020-07-13T18:38:56+00:00

Krst

krst

Plánovať krst
Hneď ako sa budúci rodičia dozvedia, že čakajú dieťa, mali by sa za neho každý deň modliť, a očakávanie narodenia dieťa spojiť s túžbou po krste. Slávnosť krstu je vhodné plánovať už počas tehotenstva. O krst žiada aspoň jeden z rodičov (nie starí rodičia alebo iní príbuzní) v sakristii alebo v kancelárii (pondelok-piatok 16:00-17:30 alebo po každej sv. omši). Nepotrebuje predložiť žiadne doklady či potvrdenia. Zvykne sa krstiť v sobotu a v nedeľu o 11:30 a tiež pri sv. omši v nedeľu o 10:30.

Meno
Rodičia vyberú dieťaťu meno, ktoré je v súlade s kresťanským cítením. Vhodné je sa začítať do životopisov svätých. Pri výbere mena myslíme v perspektíve dospelosti, aby raz bolo dieťa spokojné so svojim menom.

Krstný rodič
Môže ním byť katolík, ktorý je pobirmovaný, má aspoň šestnásť rokov, žije usporiadaným kresťanským životom, má ochotu pomáhať pokrstenému na ceste kresťanského života. Dieťa by malo mať krstného otca a krstnú matku. Nekatolík, okrem pravoslávneho veriaceho, nemôže byť krstným rodičom katolíckemu dieťaťu.
Viac info ohľadom krstného rodiča nájdete TU.

Ako sa na krst pripraviť
Krst je posvätnou chvíľou, keď sa krstenca dotýka Boh. My sme pri tomto Božom dotyku, a preto máme byť v stave posväcujúceho priateľstva s Bohom. Na krst sa pripravia rodičia, krstní rodičia vykonaním si sv. spovede, aby mohli ísť na sv. prijímanie počas sv. omše. Odporúča sa, aby pri krste bolo dieťa v náručí otca alebo matky. Obrad krstu vysluhuje kňaz za účasti rodičov, krstných rodičov a farského spoločenstva.

Ako po krste žiť
Krst to nie je iba obrad, ale nová kvalita života. Stali sme sa kresťanmi, Kristovými priateľmi, ktorí vedia, že Ježiš nás miloval až do krajnosti.

Krst je výzvou a život pokrsteného je odpoveďou.