Dobré vzťahy

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého (Lv 19, 18). To je Božie prikázanie a  kráľovský zákon Písma (Jak 2, 8). Výsledkom sú dobré vzťahy v rodine a tiež v prostredí, v ktorom žijeme.

Dobré vzťahy sú dobré pre nás. Ich kvalita má značný vplyv na kvalitu života. Ľudia žijúci v dobrých vzťahoch sa cítia zdravší, šťastnejší a spokojnejší, majú menej telesných a duševných problémov. Dobré vzťahy dodávajú životu svetlo a význam. Bez rodiny, bez priateľov a bez milovaných osôb všetko ostatné stráca svoj zmysel. Žiaľ, často sa stáva, že sa  dobré vzťahy zmenia na zlé. Príčiny môžu byť rôzne a to na oboch stranách. Dobré vzťahy sú ako investícia, ktorá čosi vyžaduje z našej strany. Ak chceme, aby boli lepšie, musíme investovať viac úsilia do zlepšenia seba samých a tiež mať jasné v tom, čo sme ochotní z našej strany urobiť pre oživenie vzťahov?

Zdá sa, že to nepôjde bez odpustenie a obetovanie sa.

Odpustenie je prvým krokom, veľmi náročným, ale možným. Život nie je bez osobných potknutí a vzájomných previnení, ktoré zraňujú a zanechávajú jazvy. Obviňovanie, osočovanie, nekonštruktívna kritika či rany pod pás iba vzťahy zhoršujú. Nahraďme toto všetko odpustením. V prípade márnotratného syna, ktorý sa vrátil k otcovi, stretávame sa s odpúšťajúcim prijatím, ktorého sprievodnými znakmi boli nový šat, prsteň a radostná hostina. V prípade apoštola Petra evanjelisti nezaznamenali žiadnu Ježišovu výčitku ani rozoberanie toho, čo sa stalo. Zachytili iba otázku ohľadom toho, ako je to medzi nimi, a tiež Petrovo úprimné vyznanie: Ty dobre vieš, že Ťa mám rádOdpustiť zanemená zabudnúť, nevracať sa k tomu, čo sa stalo, nepripomínať. Otočiť list v knihe života na čistú stránku a dať novú šancu druhému i sebe.

Obetovanie sa predpokladá jasné odpovede na otázky: Čo som ochotný urobiť pre druhého, v čom ustúpiť, čo tolerovať, čoho sa zrieknuť? V správnom vzťahu k ľuďom vždy majú svoje miesto hodnoty ako je úcta, rešpektovanie, vernosť, dôvera, prijatie toho druhého so všetkými pozitívami i negatívami. Buď druhého milujeme takého aký je, alebo ho vôbec nemilujeme. Obetovanie sa znamená nájsť si čas pre druhého. Platí to zvlášť v tejto dobe nainfikovanej hektickou kariérou a viac tráveným časom v práci než doma. Ak sa majú vzťahy zlepšiť, treba ich umiestniť nad prácu a nájsť si dostatok času byť spolu a pokojne sa rozprávať. Bez času stráveného spolu nie je možné zlepšenie vzťahu.

Dobré vzťahy s druhými a zvlášť s najbližšími sú veľmi vzácnou hodnotou, pre ktorú sa vždy oplatí urobiť maximum.

ARCHÍV
2019-06-20T15:09:39+00:00 2019/06|