Dobré rozhodnutie

Na začiatku nového roka riaditeľ strednej školy zverejnil na nástenke v zborovni novoročné predsavzatia svojich učiteľov. Keď si učitelia spoločne prezerali nástenku, jedna učiteľka sa začala rozčuľovať, či je ona iná ako ostatní, keď tam nie je zverejnené jej predsavzatie. Riaditeľ sa ponáhľal do svojej kancelárie, aby zistil, či niečo neprehliadol. Samozrejme, jej lístok akosi zostal na jeho stole.  Keď čítal jej predsavzatie, bol ohromený. Znelo takto: Nedovolím, aby ma drobné veci vyviedli z miery.

Novoročné predsavzatie si podľa jednej štatistiky dáva asi polovica ľudí. Medzi top päť patrí: schudnúť, lepšie organizovať čas, menej míňať čiže viac ušetriť, udržať si dobrú kondíciu a prestať fajčiť. Asi 25% z respondentov končí so svojím predsavzatím do dvoch týždňov, do polroka je to spolu 54%. Ešte ani apoštolovi Pavlovi sa nedarilo napĺňať svoje predstavy. Priznáva: Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem (Rim 7, 19).

Bez ohľadu na doterajšie úspechy alebo neúspechy, jedna vec je určite na predsavzatiach pozitívna: túžba zmeniť sa – byť lepší, žiť zdravšie. Jej naplnenie predpokladá určitú duchovnú a morálnu silu. Úspech neprichádza iba vlastnými schopnosťami, zvlášť keď ide o osobný rast a dokonalosť. Starší túto skúsenosť sformulovali do príslovia: Bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. Evanjelista Ján by tu zopakoval Ježišove slová: Bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15, 5). To si uvedomoval apoštol Pavol, ktorý vytvoril s Ježišom silné puto, vzťah, ktorý ovplyvnil jeho myslenie a konanie natoľko, že mohol konštatovať: Všetko môžem v Tom, ktorý ma posilňuje (Flp 4, 13).

Pán Boh nám dáva novú príležitosť – ďalší čas v našom ľudskom priestore. Môžeme byť prvými v celej rodinnej línii, kto premení mínus na plus požehnania. To ale predpokladá, že veľmi vážne pouvažujeme o jednom dôležitom rozhodnutí: budovať osobný vzťah s Ježišom Kristom. Niektorí potrebujú tento vzťah začať, iní obnoviť a ďalší prehĺbiť. Od vzťahu s Ježišom výrazne závisí kvalita života. Skúsme si vo svojom kalendári poznačiť: stretnutie s Ježišom. Čo len na chvíľu v priebehu každého dňa. V tom čase sa môžete modliť, povedať Mu čokoľvek, počúvať Ho, prečítať si úryvok z Písma, zájsť na okamih do kostola. Je osožnejšie sa stretnúť s Ježišom denne na minútu ako raz v mesiaci na tridsať minút. Vzťah sa prehlbuje pravidelným kontaktom.

S Ježišom, naším Bohom a Pánom, budeme mať odvahu napĺňať svoje sny, robiť veci ináč, lepšie, dokonalejšie, lebo On všetko robí nové (Zjv 21, 5).

ARCHÍV
2019-01-07T18:31:00+00:00 2019/01|