Covid-19 2021-07-02T14:44:37+00:00

Informácie (aktualizované 1.07.2021)
vitajte späť v kostole na sv. omši

• prísť do kostola 5-10 minút pred začiatkom sv. omše
• podmienkou
 je negativita – neinfekčnosť vzhľadom na koronavírus
• v
stup s prekrytím úst a nosa, sedenie na označených miestach
• dostatočný 
odstup a dezinfekcia rúk
• vypnúť si mobil a sadnúť od stredu lavice
• v miestnosti pre deti môže byť iba jeden z rodičov, nie starý rodič
• deťom sa nedávajú krížiky
• Sväté Prijímanie sa podáva na ruku
• nestáť pri dverách, kvôli vetraniu
• milodarom sa podieľame na chode kostola a farnosti
v prípade pozitívneho testu, karantény, klinických príznakov choroby je povinnosť zostať doma

sväté Prijímanie sa prijíma na ruku
• na dlaň pravej ruky si položíme ľavú ruku dlaňou hore
• na otvorenú dlaň ľavej ruky dostaneme Eucharistiu
• odstúpime trochu bokom
• pravou rukou vezmeme Eucharistiu a prijmeme ju do úst
• dáme si späť rúško a ideme na svoje miesto

Plnomocné odpustky
pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca a akonáhle to bude možné svätá spoveď a Sväté Prijímanie
a)
 veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma, 
     zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus:
ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.
b) každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov:
návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.
c) chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú:
ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.