Covid-19 2021-02-13T08:54:12+00:00

Informácie od 1. januára 2021
Podľa oznámenia KBS v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 808 a Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva SR:
• do odvolania sú zakázané verejné slávenia bohoslužieb

• kostol ostane otvorený denne od 14:00-18:00
• zostáva povinnosť svätiť nedeľu a sviatok ako Pánov deň
venovať primeraný čas modlitbe, čítaniu Svätého Písma;
môžeme nábožne sledovať sv. omšu v televízii alebo rozhlase
• krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón
pondelok – piatok od 8:00  do 18:00 na čísle: 0907 552 095
alebo od 16:00 do 17:30 na čísle 64 30 628
• stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši
• úmysly sv. omší sú slúžené podľa programu ako je v bulletine
ak by ste chceli presunúť na iný deň kvôli svojej účasti, aspoň deň dopredu telefonicky oznámte zmenu
• bulletin na aktuálny mesiac je k dispozícii pri východe z kostola
• v prípade pozitívneho testu, karantény, choroby je povinnosťou zostať doma

sväté Prijímanie sa prijíma na ruku
• na dlaň pravej ruky si položíme ľavú ruku dlaňou hore
• na otvorenú dlaň ľavej ruky dostaneme Eucharistiu
• odstúpime trochu bokom
• pravou rukou vezmeme Eucharistiu a prijmeme ju do úst
• dáme si späť rúško a ideme na svoje miesto

Plnomocné odpustky
pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca a akonáhle to bude možné svätá spoveď a Sväté Prijímanie
a)
 veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma, 
     zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus:
ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.
b) každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov:
návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.
c) chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú:
ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.