Birmovanie 2020-09-11T20:17:02+00:00

Birmovanie

birmovanie

Príprava v školskom roku 2020/21 – začíname v piatok 2. októbra o 18:00 v kostole
študenti druhého ročníka stredných škôl a s starší sa môžu prihlásiť v prvom októbrom týždni (krst, prvé sv. prijímanie, birmovka, prijatie do Cirkvi). Príprava potrvá do mája.

Birmovanie
je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého. Birmovanec je v nej obdarený silou Ducha Svätého, bližšie zjednotený s Ježišom Kristom a s Cirkvou.

Cieľ prípravy
Cieľom je uschopniť kandidáta k životu viery. Nejde iba o náboženské vedomosti, ale predovšetkým o osobný vzťah ku Kristovi a naučiť sa Žiť ako Kristus. Ťažisko je v pravidelných skupinových stretnutiach, kde si jednotlivci vzájomne vymieňajú poznatky, názory a skúsenosti. Poznávajú Sväté Písmo a pravdy viery, aby sa dozvedeli viac o Kristovi a o tom, ako kresťansky žiť. Prosia Ducha Svätého o silu k svedectvu o Kristovi.

Svätec môjho života 
Po narodení mi rodičia vybrali krstné meno. Vtedy sme o tom nemohli nijako rozhodnúť. Pri birmovke si dávame meno podľa niektorého svätca, ktorého životný príbeh nás niečim inšpiruje. Počas prípravy si prečítam životopis tohto svätca a pri birmovke si ho zvolím za svojho zvláštneho ochrancu. 

Birmovný rodič
Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je dospelý a je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v duchovných otázkach a na ceste života viery.

Stretnutia – rozhovory – témy
Lebo ty si môj Otec – Ježiš Kristus – Ježišov učeník – Výzva a nasledovanie – Vzťah k rodine – Rozhovory s Bohom – Sväté písmo – Milovať nadovšetko  – Kto je môj blížny? – Obdiv chudobnej vdovy /Sú iba hriešnice? – Na svadbe – Súcit s trpiacimi – Slzy pri hrobe – Sviatostní ľudia – Objatie márnotratného – Lámanie chleba – Parakletos – Budete svedkami